Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Piatok, 21. február 2020
 
 

Združenie STORM, program CIRKUS

Adresa: Nedbalova 17
949 11, Nitra
Slovakia
Kontaktná osoba: Mgr. Kristína Hozáková
Telefón: 0949 584 443 (terénny mobil zapnutý v čase služby)
Mobil: 0902 461 235 (mobil zapnutý v čase služby)
E-mail: klubcirkus@gmail.com

Popis inštitúcie

Program CIRKUS Združenia STORM sa zameriava na primárnu prevenciu sociálno-patologických javov u detí a mládeže. Poskytuje služby ambulantnou (nízkoprahový klub) a terénnou (terénna sociálna práca na sídlisku) formou prevažne pre sídliskovú mládež v meste Nitra.
Program CIRKUS poskytuje klientom informácie a sprevádzanie, pomáha im riešiť krízové a záťažové situácie, zvyšovať ich participáciu a rozvíjať sociálne zručnosti, prevádzkuje sociálne poradenstvo a taktiež zapája komunitu a sociálne okolie do preventívnych programov.

Združenie STORM sa od roku 2002 venuje prevencii rizikového správania rôznych cieľových skupín v zmysle filozofie Harm Reduction a na základe nízkoprahových princípov. Prevádzkuje stabilné programy a venuje sa aj osvetovej činnosti.


Otváracie hodiny

Pondelok, Štvrtok - klub CIRKUS (Nedbalova, 17, Nitra)
17:00-20:00

Pondelok, Štvrtok - terénna služba Klokočina - Diely pri amfiteátri a športových ihriskách pri U-rampe
18:00-20:00


Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Február 2020
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
 
 
Odkazy