Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Piatok, 22. november 2019
 
 

Združenie STORM, program CIRKUS

Adresa: Nedbalova 17
949 01, Nitra
Slovakia
Kontaktná osoba: Mgr. Kristína Hozáková
Telefón: (mobil zapnutý len čase služby)
Mobil: 0902 461 235
E-mail: klubcirkus@gmail.com

Popis inštitúcie

Program CIRKUS Združenia STORM sa zameriava na primárnu prevenciu sociálno-patologických javov u detí a mládeže. Realizuje služby ambulantnou (nízkoprahový klub) a terénnou (terénna sociálna práca na sídlisku) formou prevažne pre sídliskovú mládež v meste Nitra. Program poskytuje okrem iného aj sociálne poradenstvo. Viac informácií na zdruzeniestorm.sk

Združenie STORM sa od roku 2002 venuje prevencii rizikového správania rôznych cieľových skupín v zmysle filozofie Harm Reduction a na základe nízkoprahových princípov. Prevádzkuje stabilné programy a venuje sa aj osvetovej činnosti.

Otváracie hodiny

Pondelok, Štvrtok
17:00-20:00
klub CIRKUS, Nedbalova 17, Nitra


Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
November 2019
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 
 
Odkazy