Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Pondelok, 11. november 2019
 
 

Teen Challenge Slovakia, n.o.

Skratka: tchs
Adresa: P.O.BOX: 34, Vážska 1876/38
926 01, Sereď
Slovakia
Kontaktná osoba: PhDr. Stanislav Kunák
Telefón: NONSTOP LINKA POMOCI na čísle 0950 622 655
Mobil: 0950 506 191
E-mail: tcs.sered@gmail.com
Web stránka: www.teenchallenge.sk

Popis inštitúcie

V akreditovanom Resocializačnom stredisku pre mužov Restart poskytujeme účinnú pomoc mužom, ktorí majú problém so závislosťou na drogách. Priama pomoc spočíva v dlhodobom resocializačnom programe komunitného typu s kresťanským prístupom. Našim klientom pomáhame pri ich integrácii do každodenného života v spoločnosti, vedieme ich k usporiadaniu si rodinných vzťahov a poskytujeme im pomoc pri hľadaní zamestnania a ubytovania. Kapacita zariadenia je 16 miest.
Resocializačný program v sebe zahŕňa sociálne, psychologické, výchovné, špeciálnopedagogické, kariérne poradenstvo, duchovnú terapiu, pracovnú terapiu (práca na údržbe a chode zariadenia, starostlivosť o záhradu, varenie, pranie, žehlenie, upratovanie...), animoterapiu, biblioterapiu, rodinnú terapiu, rôzne kultúrne a športové aktivity, výlety, exkurzie, besedy...
Po ukončení resocializačného programu je možnosť ubytovania absolventov v našom zariadení v Domove na pol ceste Progress.


Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
November 2019
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 
 
Odkazy