Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Utorok, 28. január 2020
 
 

Centrum pre liečbu drogových závislostí CPLDZ Rieka s.r.o.

Adresa: Na vodopád 184
038 54, Šútov
Slovakia
Kontaktná osoba: MUDr. Marcela Sarnovská
Telefón: 043 / 42 95 071
E-mail: rieka.liecebna@gmail.com
Web stránka: www.liecebnarieka.sk

Popis inštitúcie

Liečba:
•závislostí od psychoaktívnych látok/alkohol, marihuana, pervitín, lieky a pod./,
•nelátkové závislosti/patologické hráčstvo a pod./,
•depresií, úzkostí,
•liečba psychosomatických ochorení,
•liečba porúch spánku.

Liečebné programy:
- 3 mesačná liečba,
- 3 týždňová liečba recidívy ochorenia(tzv.: zastavenie ťahu“),
- 2 týždňová posilňovacia liečba( 1x ročne pre abstinujúcich pacientov).

Liečba je kombináciou medikamentóznej liečby a psychoterapie. Psychoterapia prebieha hlavne skupinovou, okrajovo aj individuálnou formou. Dopĺňajú ju edukácia, pohybová, pracovná terapia, arteterapia, muzikoterapia, nácvik relaxačných techník, biblioterapia a samoštúdium. Využívame klasickú kognitívne behaviorálnu psychoterapiu v kombinácii so systemickou transformačnou psychoterapiou podľa modelu Virginie Satirovej.

Liečebňa má zmluvný vzťah so zdravotnými poisťovňami Dôvera a Union. Liečba pre pacientov z týchto poisťovní je hradená poisťovňou.

Doplatok za nadštandardné služby predstavujú sumu 3€ na osobu a deň.

Pacienti poistení vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni môžu byť v našej liečebni liečení ako samoplatcovia. Poplatok za liečbu je 30€ na osobu a deň. Cena zahŕňa ubytovanie, celodennú stravu, prevádzkové náklady, kompletná zdravotná starostlivosť. V cene je už zahrnutý denný poplatok 3€/den za nadštandartné služby.


Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Január 2020
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
 
Odkazy