Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Pondelok, 27. január 2020
 
 

ODYSEUS o.z. Bratislava

Adresa: Haanova 10
852 23, Bratislava
Slovakia
Kontaktná osoba: Bc. et Bc. Iveta Chovancová
Telefón: +421 2 524 94 344
Mobil: 0903 786 706
E-mail: odyseus@ozodyseus.sk; chovancova@ozodyseus.sk
Web stránka: http://www.odyseus.org

Popis inštitúcie

OSLANÍM OZ Odyseus,
ktoré vzniklo v roku 1997 je podieľať sa na zachovávaní ľudských práv a skvalitňovaní života ohrozených komunít a to najmä:
• osôb užívajúcich drogy
• osôb pracujúcich v sex-biznise
• detí a mladých ľudí s nedostatočným prístupom k službám a informáciám
a tým prispievať k ich rovnocennému postaveniu v spoločnosti.

PRETO:
• poskytujeme služby v rámci prístupu „harm reduction“,
• vykonávame terénnu sociálnu prácu,
• podporujeme k svojpomoci,
• informujeme a vzdelávame,
• podporujeme a rozvíjame verejné zdravie,
• zastupujeme záujmy členov ohrozených komunít,
• sprostredkovávame kontakt medzi majoritnou spoločnosťou a členmi ohrozených komunít.Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Január 2020
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
 
Odkazy