Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Streda, 26. február 2020
 
 

PRIMA o.z. Bratislava

Adresa: Hviezdoslavovo nám. 17
811 03, Bratislava
Slovakia
Kontaktná osoba: Barbora Kuchárová, Mgr.
E-mail: zdruzenie.prima.ba@gmail.com
Web stránka: www.primaoz.sk

Popis inštitúcie

Občianske združenie PRIMA je mimovládna nezisková organizácia, združujúca profesionálov/ky a dobrovoľníkov/čky, s cieľom prispieť k riešeniu drogovej problematiky s dôrazom na realizáciu projektov v oblasti "Harm Reduction" - redukcia poškodení spôsobených užívaním drog. Činnosť OZ je zameraná na terénnu sociálnu prácu a prácu v Kontaktnom centre so skrytou populáciou aktívnych užívateľov/liek drog, rovnako ľuďmi konzumujúcimi alkohol, ľuďmi pracujúcimi v sexbiznise a ľuďmi bez domova.

Projekt zakladajúci činnosť združenia vznikol pilotne v roku 1999, kedy vznikol stacionárny streetwork, čo znamená, že sme mali stabilné miesto, ktoré bolo neutrálne aj pre cieľové skupiny a zároveň aj pre pracovníkov/čky OZ Prima. Do roku 2000 pôsobilo OZ výlučne v Starom meste, ale počas jednoročného pôsobenia v teréne a na základe mapovania nových miest streetworkeri/ky zistili, že je veľmi veľa klientov/iek, ktorí/é nie sú motivovaní/é opustiť miesta, kde sa prioritne zdržiavajú - či už z dôvodu finančného (sexbiznis) alebo z iných dôvodov. Preto OZ Prima od 15.12.2000 v spolupráci s Občianskym združením MOST, mimovládnou organizáciou, ktorá sa zaoberá podporou duševného zdravia, rozbehlo projekt mobilného streetworku na perifériách Bratislavy.

V roku 2005 sme naše služby rozšírili o Kontaktné centrum - "Káčko", kde poskytujeme klientom/kám rozšírené služby v porovnaní s prácou na ulici. Špecifikom práce v rámci Kontaktného centra je možnosť lepšieho kontaktu s klientmi/kami a následnej ich motivácie k prípadnej liečbe smerujúcej k abstinencii.

Hlavným cieľom práce združenia je minimalizácia zdravotných a sociálnych rizík spojených s užívaním drog a to nielen pre užívateľov/ky, ale aj pre ich sociálne okolie. Zároveň ide o nadviazanie kontaktu so závislými a ich motiváciu pre neskoršie liečenie smerujúce k abstinencii. OZ PRIMA vznikla v roku 1998. Od svojho vzniku až doteraz pôsobí v problematike drogových závislostí a to predovšetkým v oblasti :

“Harm Reduction” - redukcie škôd spôsobených s užívaním drog,
všetkých stupňov prevencií (primárna, sekundárna, terciárna),
prevencie šírenia HIV, hepatitídy a iných infekčných ochorení,
motivácie klientov/iek k menej rizikovému životu spojenému s užívaním drog a prácou prevažne v pouličnom sexbiznise,Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Február 2020
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
 
 
Odkazy