Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Streda, 22. január 2020
 
 

Bratislavská arcidiecézna charita

Skratka: barch
Adresa: Krasinského 6
821 04, Bratislava
Slovakia
Kontaktná osoba: PhDr. Boris Hrdý
Telefón: +421 2 442 50 374 - sekretariát +421 2 442 50 374 - riaditeľ
Mobil: 0910 842 328
E-mail: charitaba@charitaba.sk
Web stránka: www.charitaba.sk

Popis inštitúcie

Bratislavská arcidiecézna charita je právnym nástupcom Bratislavskej katolíckej charity, zriadenej s účinnosťou od 1. 1. 1997. Rozhodnutím ICDr. Mons. Stanislava Zvolenského, bratislavského arcibiskupa – metropolitu, zo dňa 28. 11. 2008, zmenila Bratislavská katolícka charita názov a začala používať súčasné označenie. Pôsobnosť Bratislavskej arcidiecéznej charity sa zároveň rozšírila na územie novoustanovenej Bratislavskej arcidiecézy a svoju činnosť vykonáva v súlade so zákonom č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností a Kódexom kanonického práva Kan. 114 §2 CIC.

Naše poslanie:
Pomoc ľuďom v núdzi bez ohľadu na rasu, národnosť a náboženstvo, v duchu evanjeliového príkazu lásky k Bohu a blížnemu – napĺňaním sociálnej náuky Cirkvi.


Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Január 2020
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
 
Odkazy