Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Pondelok, 27. január 2020
 
 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Dunajská Streda

Adresa: Hlavná 37/19
929 01, Dunajská Streda
Slovakia
Kontaktná osoba: Mgr. Eva Krippelová
Telefón: 031 / 5530 283
E-mail: ppp.ds@stonline.sk
Web stránka: http://poradnads.sk/

Popis inštitúcie

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) je poradenské zariadenie poskytujúce komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, poradenskú, preventívnu a metodicko-informačnú starostlivosť deťom, rodičom (zákonným zástupcom), pedagógom a iným na výchove a vzdelávaní zainteresovaným osobám. Naši odborní zamestnanci sú pripravení Vám pomôcť pri riešení problémov súvisiacich s výchovou a vzdelávaním Vašich detí.

Služby CPPPaP sú poskytované bezplatne pre klientov od narodenia do ukončenia prípravy na povolanie.

Keď potrebujete pomoc a poradenstvo kontaktujte nás! Oceníme Vašu dôveru, ponúkame Vám odbornosť, diskrétnosť , empatiu a zodpovednosť.
Otváracie hodiny

Denne od 7.30 do 15.30
Obedňajšia prestávka od 12.00 do 12.30


Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Január 2020
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
 
Odkazy