Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Piatok, 20. september 2019
 
 

II. Psychiatrická klinika SZU, nemocnica F. D. Roosvelta Banská Bystrica

Adresa: Cesta k nemocnici 1
975 56, Banská Bystrica
Slovakia
Kontaktná osoba: MUDr. Ludvik Nábělek, PhD.
Telefón: 048 / 433 5821
Fax: 048 / 414 67 77
E-mail: lnabelek@nspbb.sk
Web stránka: http://www.fnspbb.sk/index.php/psychiatricka-klinika

Popis inštitúcie

Psychiatrická klinika FNsP F. D. Roosevelta je situovaná v starom nemocničnom areáli v príjemnom parkovom prostredí. Na 50 lôžkach poskytuje komplexnú terapeutickú starostlivosť pacientom trpiacim poruchami duševného zdravia s vyváženou aplikáciou biologických, psychoterapeutických a psychosociálnych postupov. Vnútorne je rozčlenená na akútne /príjmové/ oddelenie slúžiace na liečbu závažných, náhle vzniknutých, prevažne psychotických porúch /20 lôžok/, sanatórne oddelenie pre mužov a ženy zamerané na liečbu nepsychotických ochorení a doliečovanie psychóz/20 lôžok/ a špecializovbú jednotku pre liečbu nelátkových závislosti a patologického hráčstva./10 lôžok/ Od februára 1998 je k dispozícii tiež 15 miest v Dennom psychiatrickom stacionári LÚČ, ktorý je integrálnou súčasťou psychiatrickej kliniky a svojim zameraním predstavuje progresívne trendy prechodu od ústavných k semiambulantným resp. extramurálmym formám psychiatrickej liečby. Psychiatrické ambulancie /okrem ambulancie psychiatrie tiež sexuologická ambulancia/ poskytujú špecializovanú ambulantnú, dispenzárnu a konziliárnu starostlivosť.


Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
September 2019
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
 
 
Odkazy