Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Streda, 29. január 2020
 
 

Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya Kremnica

Adresa: Československej armády 234/139
967 12, Kremnica
Slovakia
Telefón: 045 / 6742 144-8 - ústredňa 045 / 6705 110 - sekretariát riaditeľa
Fax: 045 / 6742 149
E-mail: pnkca@stonline.sk

Popis inštitúcie

Psychiatrická nemocnica profesora Matulaya v Kremnici poskytuje psychiatrickú prevažne lôžkovú starostlivosť pre južnú časť stredného Slovenska, teda pre región cca 650 – 700 tisíc obyvateľov, čo je viac ako 10 % obyvateľstva Slovenskej republiky a má v súčasnej dobe 290 lôžok, z toho 30 sociálno – zdravotných. Ostatných 260 je rozdelených na jednotlivé oddelenia nasledovne: akútne oddelenie 95 lôžok, chronické oddelenie 70 lôžok, detské oddelenie 30, gerontopsychiatrické oddelenie 65 lôžok.

V lôžkovej starostlivosti zabezpečuje nemocnica všetky druhy psychiatrickej a hranične psychiatrickej starostlivosti pre všetky vekové kategórie od dosiahnutia fyzického veku 3 roky. Riadi sa platnými zákonmi, vyhláškami, smernicami Ministerstva zdravotníctva SR vydanými Metodickými listami MZ. Nevykonáva výskumnú činnosť okrem štatistických zberov informácií a dotazníkových metód.

Na rozdiel od psychiatrických oddelení v regióne umiestnených vo všeobecných nemocniciach ako jediná poskytuje dlhodobú až celoživotnú starostlivosť a vykonáva i dlhodobé, súdom nariadené liečby.

Spolupracuje so všetkými zdravotníckymi zariadeniami v regióne vrátane súkromných lekárov v primárnej i sekundárnej zdravotnej starostlivosti.

Spolupracuje so všetkými inštitúciami štátnej moci a štátnej správy v regióne Banská Bystrica, s občianskymi združeniami, záujmovými skupinami, občianskymi hnutiami a pacientskymi spolkami a klubmi.

Psychiatrická nemocnica je vzhľadom na svoju veľkosť (260 - lôžok) vhodná na uplatnenie komunitných princípov (Komunita = spoločenstvo, ako metóda psychoterapeutickej liečby je miesto na stretnutie s inými ľuďmi. Dovoľuje podeliť sa o vlastné ťažkosti a radosti s druhými, pomáha vykročiť z úzkostného uzavretia v izolujúcej osamelosti k otváraniu sa novému, využitiu vlastných dispozícií v atmosfére spolupatričnosti a spoluzodpovednosti bez hrozivej individuálnej konkurencie.) Je možné rozlišovať komunity výcvikové a liečebné. V našom prípade ide o liečebné komunity - spoločenstvá. Liečebné ciele sú modifikované primerane diagnostickému zloženiu spoločenstva.
Od roku 1995 do roku 1998 sme uskutočňovali celonemocničné mesačné komunity s účasťou vedenia nemocnice, vedenia a personálu oddelení a záujemcov z radov pacientov. Boli spojené s kultúrnym programom, prednesom vlastnej poézie, čítaním prózy, skupinovým aj sólo spevom, tanečnými a scénickými vystúpeniami. Medzi aktívnych účastníkov patrili predovšetkým detskí účastníci, ktorí vedeli strhnúť aj dospelých pacientov tak psychosomatických ako psychotických.
Od roku 1998 prebiehajú ranné komunity na jednotlivých oddeleniach. Okrem každodenných sú v liečbe používané aj týždňové hodnotiace komunity a to na detskom oddelení a na stanici pre liečbu závislostí.


Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Január 2020
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
 
Odkazy