Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Piatok, 22. november 2019
 
 

Centrum výchovnej a psychologickej prevencie pri Pedagogicko-psychologickej poradni Nové Mesto n/Váhom

Adresa: Športová 40
915 01, Nové Mesto n/Váhom
Slovakia
Kontaktná osoba: Mgr.Jana Klbíková
Telefón: 032 / 7714 507 032 / 7714 526
Mobil: 0911 337 902
E-mail: ppp_nmv@stonline.sk
Web stránka: http://www.cpppapnmv.sk/

Popis inštitúcie

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (ďalej len CPPPaP) v Novom Meste nad Váhom v zmysle zákona č.245/2008 Z.z. §132 ods.1) poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom a mládeži najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, pri tvorbe kariéry, pomáha eliminovať poruchy psychického vývinu a poruchy správania, intenzívne spolupracuje s rodinou, školou a so zdravotníckym zariadením.
Otváracie hodiny

Po-Pia: 7:30-15:00 hod.


Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
November 2019
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 
 
Odkazy