Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Štvrtok, 14. november 2019
 
 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencieTrenčín

Adresa: Kubranská 20 so sídlom Kukučínova 473
911 05, Trenčín
Slovakia
Telefón: 032 / 7436 152
E-mail: e-mail: ppp_tn@stonline.sk

Popis inštitúcie

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Trenčín je školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Krajského školského úradu Trenčín.

Poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú poradenskú a preventívnu starostlivosť všetkým deťom okrem detí so zdravotným postihnutím najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania.
Svoje aktivity smeruje k deťom od narodenia do prijatia na predprimárne vzdelávanie, deťom od prijatia na predprimárne vzdelávanie a žiakom až do ukončenia prípravy na povolanie ako aj ich zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom škôl.
Zároveň uskutočňuje preventívnu, metodicko-odbornú, osvetovú a informačnú činnosť v oblasti výchovy, vzdelávania, osobnostného a profesijného vývinu detí a mládeže.
Tieto služby poskytujú odborní pracovníci, psychológovia a špeciálni pedagógovia.


Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
November 2019
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 
 
Odkazy