Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Streda, 26. február 2020
 
 

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica

Adresa: Nemocničná 986, LDCH, 1. a 2.poschodie
017 26, Považská Bystrica
Slovakia
Kontaktná osoba: MUDr. Puchoň Anton
Telefón: 042 / 4304 120
E-mail: eva.belajova@nemocnicapb.sk
Web stránka: http://www.nemocnicapb.sk/zdravotna-starostlivost/lozkove-oddelenia/psychiatricke-oddelenie.html?page_id=1587

Popis inštitúcie

Oddelenie je rozdelené na dve ošetrovacie jednotky. Na prvej ošetrovacej jednotke, ktorá sa nachádza na prvom poschodí sa prijímajú všetky typy duševných porúch ako aj náhle vzniknuté duševné poruchy. Na druhej ošetrovacej jednotka tzv. sanatórnej časti sú pacienti, ktorí sa pripravujú na prepustenie do domáceho prostredia a k návratu do spoločenského a pracovného života.

Psychiatrické oddelenie spolupracuje s psychiatrickými ambulanciami v regióne Považia.

Oddelenie poskytuje komplexnú diagnosticko a liečebno preventívnu starostlivosť, ktorá sa delí na:

Základnú ošetrovateľskú starostlivosť - zahŕňa bežnú starostlivosť o potreby pacienta.
Špeciálnu psychiatrickú starostlivosť - psychiatrickú diagnostiku a špecializované odborné výkony.Špecializované výkony:

Elektrokonvulzívna terapia
Terapeutické komunity - pacient sa aktívne zapája do denných aktivít oddelenia, zúčastňuje sa na ich tvorbe.
Ergoterapia - liečba prácou, má značný význam pre prognózu ochorenia a ďalší životný štýl.
Interaktívne techniky – zamerané na ovplyvnenie viacerých psychických funkcií: pohybové aktivity - kondičné cvičenia, relaxačné techniky - nácvik autogénneho tréningu, liečebný telocvik - ranné rozcvičky.
Sociálna problematika - riešenie sociálnej problematiky v spolupráci so sociálnou pracovníčkou NsP Považská Bystrica.
Edukácia - vzdelávanie pacientov s duševným ochorením,prevencia,motivácia rodinných príslušníkov.

Psychoterapeutické skupiny:
Dúha - depresie,neurózy,
Pohoda – psychózy,
Záhrada - závislosti
Otváracie hodiny

Denne 14:00 - 17:00 hod.


Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Február 2020
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
 
 
Odkazy