Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Nedeľa, 20. október 2019
 
 

Nemocnica s poliklinikou Trenčín, Psychiatrická klinika, Ambulancia pre liečbu alkoholizmu a drogových závislostí

Skratka: NsP
Adresa: Legionárska 28, ambulancia sa nachádza v budove očných ambulancií
911 01, Trenčín
Slovakia
Kontaktná osoba: MUDr. Michaela Bulková
Telefón: 032 / 6566 743
E-mail: atambulancia@fntn.sk
Web stránka: http://www.fntn.sk/kliniky-a-oddelenia?id=101#anchor02

Popis inštitúcie

- prevencia u užívateľov psychoaktívnych látok orientovaná na zamedzenie krvou prenosných infekčných ochorení /HIV/ AIDS, hepatitídy/ a predchádzanie zdravotných a spoločenských následkov zneužívania.
- špecializované odborné diagnostické vyšetrenie pacienta a stanovenie diagnózy, plán vyšetrení
- psychoterapeutické výkony
- liečba v špecializovanej ambulancii prebieha v štyroch navzájom sa nepodmieňujúcich etapách:
- detoxifikácia
- odvykacia liečba
- substitučná udržiavacia liečba
- doliečovanie

- súdom nariadené ambulantné ochranne protialkoholické a protitoxikomanicke liečenia podľa určenia sudu pre spádovú oblasť Trenčín a okolie.

Možnosť prednostného poskytnutia ambulantnej zdravotnej starostlivosti- vid ordinačne hodiny
Preskúmanie zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva / úhrada žiadateľom, aktuálna cena v ambulancii

Otváracie hodiny

Pondelok 7:00 - 15:30
Utorok 7:00 - 15:30
Streda 7:00 - 15:30
Štvrtok 7:00 - 15:30
Piatok 7:00 - 15:30

Pondelok 7:00 - 11:00 pacienti v substitučnom režime
12:30 - 15:30 dohodnuté psychoterapeutické sedenia, telefonické odborné konzultácie, administratíva lekára
Utorok 7:00 - 7:30 predpis a výdaj liekov, odbery, pacienti po prepustení
7:30 - 11:30 vyšetrenie objednaných pacientov
12:30 seminár lekárov na Psychiatrickej klinike
Streda 7:00 - 7:30 predpis a výdaj liekov, odbery, pacienti po prepustení
7:30 - 11:30 vyšetrenie objednaných pacientov
12:30 - 15:30 dohodnuté psychoterapeutické sedenia, telefonické odborné konzultácie, administratíva lekára
Štvrtok 7:00 - 7:30 predpis a výdaj liekov, odbery, pacienti po prepustení
7:30 - 11:30 vyšetrenie objednaných pacientov
12:30 - 15:30 dohodnuté psychoterapeutické sedenia, telefonické odborné konzultácie, administratíva lekára
Piatok 7:00 - 7:30 predpis a výdaj liekov, odbery, pacienti po prepustení
7:30 - 11:30 vyšetrenie objednaných pacientov
13:00 - 15:30 sociálne intervencie


Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Október 2019
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 
 
Odkazy