Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Nedeľa, 23. február 2020
 
 

Psychiatrické oddelenie FNsP Žilina

Adresa: ul. Vojtecha Spanyola 43
012 07, Žilina
Slovakia
Kontaktná osoba: MUDr. Martina Hanzelová
Telefón: 041 / 5110 647 - primárka oddelenia 041 / 5110 280 - príjmová a konziliárna ambulancia
E-mail: martina.hanzelova@fnspza.sk
Web stránka: http://www.fnspza.sk/sk/oddelenia/psychiatria/o-oddeleni

Popis inštitúcie

Psychiatrické oddelenie FNsP Žilina je všeobecné psychiatrické lôžkové oddelenie pre dospelých poskytujúce diagnostiku a liečbu celého spektra psychických a psychosomatických ochorení. Využíva psychofarmakoterapiu, psychoterapiu (individuálnu, skupinovú a rodinnú), ergoterapiu, a inú biologickú liečbu.
Našou víziou je zabezpečenie kvalitnej diagnostiky a komplexnej liečby z bio-psycho-sociálnych aspektov na úrovni súčasných overených poznatkov v našom odbore vo svete, o čo sa snaží celý kolektív lekárov, klinických psychológov, fyzioterapeutov, zdravotných sestier, asistentov a pomocného personálu.
Oddelenie sa nachádza v areáli FNsP v budove LDCH. Pozostáva z lôžkovej časti s celkovou kapacitou 62 lôžok (mužské oddelenie A 22 lôžok, ženské oddelenie B 22 lôžok a sanatórne oddelenie C 18 lôžok) a ambulantnej časti, ktorá zahŕňa príjmovú a konziliárnu ambulanciu, psychiatrickú ambulanciu a ambulanciu ústavnej pohotovostnej služby (ÚPS).
Jeho súčasťou je Denný psychiatrický stacionár, ktorý sídli v priestoroch pod NTS.
Spádovú oblasť tvoria okresy Žilina, Bytča, Čadca a Kysucké Nové Mesto.
Od r. 1995 popri psychiatrickom oddelení pôsobí Regionálna nadácia BETLEHEM – združenie na pomoc duševne chorým. Dobrovoľným príspevkom na číslo účtu 292 5827930/1100 môžete prispieť na skvalitnenie starostlivosti o pacientov s psychickými poruchami počas ich pobytu v našom zariadení.


Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Február 2020
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
 
 
Odkazy