Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Utorok, 22. október 2019
 
 

Liečebno-výchovné sanatórium, Košice-Barca

Adresa: Tešedíkova 3
040 17, Košice
Slovakia
Kontaktná osoba: Mgr. Dana Bednárová
Telefón: 055 / 6855 181 Diagnostické centrum - záchytné oddelenie Mgr. Dana Bednárová - 0911703803 Mgr. Libuša Marková - 0905241144 Mgr. Zoran Maco - 0918742735
Fax: 055 / 6855 174
E-mail: sanatorium@ke.telecom.sk; riaditelka@lvsbarca.sk; zastupkyna@lvsbarca.sk
Web stránka: http://www.lvsbarca.sk

Popis inštitúcie

Liečebno-výchovné sanatórium (LVS) poskytuje psychologickú, psychoterapeutickú a výchovnú starostlivosť deťom s narušeným psychosociálnym vývinom, u ktorých ambulantná starostlivosť neviedla k náprave. Je zriadené ako interátne zariadenie s celoročnou prevádzkou.

LVS je špeciálnym školským zariadením v zmysle výchovnej prevencie pre deti vo veku od 6 do 15 rokov, žiakov 1.- 9. ročníka ZŠ so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami (poruchami učenia a správania).

Zameriava sa na pomoc deťom, ktoré trpia napríklad dyslexiou, dysgrafiou, dysortografiou, dyskalkúliou, hyperaktivitou, emocionálnymi ťažkosťami a v dôsledku toho majú problémy v učení, resp. i v správaní na svojich kmeňových základných školách.


Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Október 2019
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 
 
Odkazy