Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Utorok, 21. január 2020
 
 

Ústredie práce, soc.vecí a rodiny, Odbor sociálnoprávnej ochrany detí a rodiny

Skratka: ÚPSVaR
Adresa: Župné námestie 5-6
812 67, Bratislava
Slovakia
Kontaktná osoba: Terézia Lukáčová, Mgr.
Telefón: 02 / 572 9313
Kontaktná osoba: Drahomíra Náhliková, Mgr.
Telefón: 02 / 572 9313
Kontaktná osoba: Magda Sipošová, Mgr.
Telefón: 02 / 572 9313Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Január 2020
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
 
Odkazy