Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Utorok, 12. november 2019
 
 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Levoča

Adresa: Ružová ulica 91/1
054 01, Levoča
Slovakia
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Vozárová
Telefón: 053 / 4511-968
Mobil: 0911 575 799
E-mail: vozarova.katarina@mail.t-com.sk
Web stránka: www.cpppple.sk/

Popis inštitúcie

entrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie je školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie zriadené podľa § 10 ods. 5 písm. l) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovené zriaďovacou listinou vydanou Okresným úradom v Levoči zo dňa 26. 05. 2003 v znení dodatkov: č. 1 z 01. 01. 2004, KŠÚ 2004/00001-5; č. 2 z 29. 12. 2004, KŠÚ 2005/00023-2; č. 3 z 01. 09. 2006, KŠÚ 2006/00685-4; č. 4 Krajského školského úradu v Prešove číslo RD/2008/00118-6 zo dňa 25. 08. 2008.


Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
November 2019
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 
 
Odkazy